Ghen Co Vy - Official English Version | Corona virus Song | Together we #EndCoV"

3031659 views

Đăng ký tài khoản civi.vn miễn phí Đăng ký

Description

Ghen Co Vy - Official English version | Coronavirus Song | Together we #EndCoV" The #EndCoV project, which includes “Ghen Co Vy” song in Vietnamese, the handwashing dance challenge #ghencovychallenge #vudieurua tay, and now includes the English version of the song, is a creative health communication project by the National Institute of Occupational and Environmental Health (NIOEH) - Vietnam Ministry of Health, in collaboration with musician Khac Hung, singer Min and Erik, dancer Quang Dang and Goodwill Ambassador Chau Bui. We are thrilled to have the support going forward from the United Nation Development Program (UNDP). With the spirit of “prevention is better than cure”, the project aims to join hands with the community in building personal preventative habits and to encourage our frontline fighters - doctors, epidemiologists, healthcare workers and millions of frontline workers who are exposing themselves daily to the coronavirus. In this long war, each person being aware of the need to protect oneself, one’s family and community is very important. What we are doing is a drop in the ocean but we believe if united, all of us can do a lot more for the community. Above all, we hope that all of us will together practice personal and community preventative habits, spread positive energy and kindness, for a better world. Together, let’s fight to #EndCoV! -------------------------------------------- To help fight COVID-19, you can donate to: 1. UNDP: https://give.undp.org/campaign/undp-giving/c120717 2. For Vietnam residents: Quỹ mặt trận tổ quốc VN Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ). Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng/1 tin nhắn và nhân n lần ----- Contact Details: Project Lead: Hoang Diem Huyen National Institute of Occupational Health and Environment - Vietnam Email: [email protected] Media Partner: IVY Media --- Credits: Producer: National Institute of Occupational Health and Environment Head of Production: Hoang Diem Huyen Music production: Khac Hung Lyrics: Khac Hung x Mew Amazing Singer: Min x Erik Choreographer: Quang ĐăngAnimation: Yang Animation Artist and Tran Duc Dung ------ Dự án #EndCoV bao gồm bài hát “Ghen Cô Vy” bản tiếng Việt, vũ điệu rửa tay #vudieuruatay và nay cả bài hát bản tiếng Anh là một dự án sáng tạo của Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (NIOEH) thuộc Bộ Y Tế, hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Erik và ca sĩ Min, vũ công Quang Đăng và Đại sứ thiện chí Influencer Châu Bùi. Dự án cũng rất hân hạnh khi có sự đồng hành của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP. Với tinh thần “phòng còn hơn chống" trong cuộc chiến dài này, việc mỗi người dân tự có ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng vẫn là điều quan trọng cốt lõi. Dự án ra đời với mong ước được tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng; đồng hành cùng cộng đồng xây dựng thói quen phòng bện; cũng như truyền thêm lửa, bớt chút căng thẳng cho những chiến sĩ tuyến đầu của cuộc chiến này - đội ngũ các chuyên gia, các y bác sĩ, các nhân viên y tế và hàng triệu người lao động, những người ở tiền tuyến vẫn tiếp xúc và đấu tranh hàng ngày với bệnh dịch. Những điều chúng tôi đang làm chỉ là rất nhỏ bé nhưng chúng tôi tin nếu đoàn kết lại, tất cả chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ích hơn nữa cho cộng đồng. Hơn tất cả, chúng tôi thực lòng mong toàn cộng đồng sẽ cùng nhau phòng bệnh, thực hiện các thói quen tốt cho sức khoẻ, lan toả những điều tử tế vì một Thế giới yên bình. Cùng hành động, chúng ta hướng đến tương lai #EndCoV trên toàn Thế giới! ----------------------- Thông tin ủng hộ tới các Quỹ cộng đồng: 1.Quỹ mặt trận tổ quốc VN Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ). Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng/1 tin nhắn và nhân n lần 2. UNDP: https://give.undp.org/campaign/undp-giving/c120717 ----------------------- Thông tin liên hệ: Phụ trách dự án: Hoàng Diễm Huyền Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi Trường Email: [email protected] Đối tác Truyền thông: IVY Media -------------------------- Credits: • Nhà sản xuất: Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường • Phụ trách sản xuất: Hoàng Diễm Huyền• Sản xuất âm nhạc: Khắc Hưng • Lyrics: Khắc Hưng x Mew Amazing • Ca sĩ: Min x Erik • Biên đạo: Quang Đăng • Hình ảnh: Yang Animation Artist, Trần Đức Dũng


Đăng ký tài khoản civi.vn miễn phí Đăng ký

Comments

MIN OFFICIAL: Sign language has been added in the video. You can also join hands to stop Covid-19 by donating to organizations. Donation information at the end of the video! Ngôn ngữ ký hiệu đã được bổ sung giúp cộng đồng người khiếm thính tiếp cận được thông tin. Các bạn cũng có thể chung tay ngăn chặn Covid-19 bằng cách quyên góp cho các tổ chức. Thông tin quyên góp ở cuối video nha!

Vũ Zing: Stop covid 19 no covid19 Vietnam co len

Thơm Ngon: Mới vừa kiểm tra lời hát bài này

ThimDang thim: Viet nice

TD Animate 2009: ://www.youtube.com/watch?v=lr5rSfBW1I4

magnum567134: Not bad, but not as good as the original

nhím hà: Hay😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

Mai Carr: I’ll send it it and get you can you can get it to me and then you get to me and then you get to it and then you can get me a new bad day and then get to me and get me to get it to me and then you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and then you can get it to me and then you get to me it to get it to you and get me a greatnesses then I’ll get you to get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get you then I’ll be sure to do that you have a new bad day and then I’ll get it it to me and then I’ll get to you can you send them back then get me then you can send them a text or something to send them you to do it then you can get it it to me and then you can get it to get me to get it it can get me and get you to do it then you get me and then I’ll get you to get it to get it to me and then I’ll send it to me then I’ll get you some money and I’ll get it it and get you can you can get me and then I’ll send it it and get you then I’ll get you some money and I’ll get you to do it then then you get me and then I’ll get it to you then you get to me then you can get it to get me to do a business to me and then you can get me a little bit and I’ll be there then I can get them for it to you get it to me then you can send them out then then get me a little business you get me and then you can I’ll get you to do it then you get it then you can get it and you can get them it can be it it is it to you get me and then you can send them out then then get me a little bit of you then get me and then you get it then I’ll send it it to you then I’ll get you some more and I’ll get you to do a great little bit of it it can you can send it it and get you can you can get me a little business you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to

Tai Deejay Konner: Helo cả nhà

LONG HUYNH: Corona:😎 Godzilla:hold my drink please.

Tin Thanh: with love from Vietnam <3

An Nhiên Đỗ: wash your hand xoa xoa xoa xoa đều???🤔🤔🤔🤔

rebecaperuotoya otoya: Virus go please. And the song is fantastic ♥♥

Hiên Nguyễn: Áh

Mai Carr: I’ll be there at four to pick up some food and get you then you can get me a greatnesses is it a greatnesses I can get to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get me to do a great little business you can get it to me and get me a new one then you get to me and get it to me then you get to it and then you can get it to me and get me to do it and get me to do it and then you can get it to me and get you and get me then you can get it to me and get me a new bad and get you to do it and get you to do it then then get me a new bad and it can be done ✅ you can get it to me and then you can get it to me and get me a little business and then you get me and you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me a little business and then you get me and you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it it can you can get it it can you can get it to get it to me then I’ll get you it and get you then you can get me and then I’ll get you to get it to get it to me and then I’ll get you some money and get me to do a great little bit more then you get it it can you can get it it can you can get it to get it to me then I’ll get you some money and I’ll get you some more then I’ll get you to get it to get it to me and then you can get it to me and then you get me a greatnesses then you get it it to me and then you can get me to get it it to me and then you can get it to get me to get it it can you can get it it to me and then you can get me it to me and then you can get me to get it to get you to do it and get you can get me and then I’ll be happy and get you can you can get it to get it to me then you can get it to me and then you get me a little money then you get to me then you get me a greatnesses I get you can get it to me and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and

Mai Carr: Then you can get me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get it it to me and then you get to get it to me and get me to do it and then you get to me it and then you can get it to me and get me to do it and then you get to it and then you can get it to me and get me a new bad day and then you can get it to me and get you and get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me a new bad day then get to me it then get you to me and then you can get it to me and get me a new phone and get you can get me and then you can get it to me and get me a new bad and it it is a little money can I can get it to me then you can get it to me and then you get to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get you to do it then then you can get it and you can get me it then then get me a greatnesses then I will send to me then you can get it to me and get me a little business then get me a greatnesses and get me to do it and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a little business you get to it it then I’ll send me it to get me a greatnesses I can get to it and get to you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and get me a new bad day and then you can get it to me and get me to get it to me and then you can get it to me and then you get to me it and then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you to do it and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then on the phone you get to it it then you can get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me a little bit of you and then you can get it to me and get you can get me and then I’ll be sure and

Mai Carr: Then you can get me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get you then I’ll be happy to do it and then I’ll get it to get you can you can get it it to me and then you can get me to get it to get you and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you can you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you can you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you to do it then I’ll get you some more things to you get it to me then you can get it to me and get you and you can get me and then you can get me and then you can get me to do it and then you get to me it to me and then you can get me and then you can get me to do it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and then you get to me then you can get me to do it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little bit of you and then you can get it to me then you can get me and then you can get me to do it and then you can get it to me and get you to do it then then get me and get me then you can get it to me and get me a new bad day then get you and you can get it to me and get you to do it then then get me a new bad and it can be better it can you can get it to me and get you to do it then then get me and then you get me a greatnesses is the way to do it and then you can get it to me and get me to I’ll be a good girls and you can get it to me and get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me a new bad day and then I’ll be there to be sure to send me and you then get to it it is it and then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you get it then then get you get to get me to do a get get me and then you get to it and then you can get it to me and get you and get me then you can get it to me and get you can you can get it to me then then I will send a text you and you get me to get it to me and then you get I’ll send you a text then get me then I’ll be sure and get it to me and then you can get it to me and then you get to me it and then you can get it to me and get you to do it then then get me a new bad and get you and get it to me and then you can get it to me and get you to do it then then get me a greatnesses I can get to you and you can get me and then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get me a greatnesses I can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you get

Mai Carr: Then you can get me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get you then I’ll be happy to do it and then I’ll get it to get you can you can get it it to me and then you can get me to get it to get you and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you can you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you can you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get you to do it then I’ll get you some more things to you get it to me then you can get it to me and get you and you can get me and then you can get me and then you can get me to do it and then you get to me it to me and then you can get me and then you can get me to do it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and then you get to me then you can get me to do it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little bit of you and then you can get it to me then you can get me and then you can get me to do it and then you can get it to me and get you to do it then then get me and get me then you can get it to me and get me a new bad day then get you and you can get it to me and get you to do it then then get me a new bad and it can be better it can you can get it to me and get you to do it then then get me and then you get me a greatnesses is the way to do it and then you can get it to me and get me to I’ll be a good girls and you can get it to me and get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me a new bad day and then I’ll be there to be sure to send me and you then get to it it is it and then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you get it then then get you get to get me to do a get get me and then you get to it and then you can get it to me and get you and get me then you can get it to me and get you can you can get it to me then then I will send a text you and you get me to get it to me and then you get I’ll send you a text then get me then I’ll be sure and get it to me and then you can get it to me and then you get to me it and then you can get it to me and get you to do it then then get me a new bad and get you and get it to me and then you can get it to me and get you to do it then then get me a greatnesses I can get to you and you can get me and then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get me a greatnesses I can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business then get me a little bit of you and then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get me to get it to get it to me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you get to

S D T: The Vietnamese version sounds better (and I don't even speak Vietnamese), but thank you for producing a very nice English version! I've been listening to the Vietnamese version at home and in my car since February---I love this song! I'm an American in San Jose--we have the largest Vietnamese population outside of Vietnam...there's even a neighborhood called "Little Saigon". Maybe when this is all over your music group can come visit us here in San Jose and do a live performance!

Marija Stepanović: Which sign language is this? There is more than one sign language

My Nguyen Thi Bich: love the song

Huyen Bui: wash your hand xoa xoa xoa xoa deu?

Hân Ngọc Gia Nguyễn: hay quá

hồ đăng khoa: Corona mọi người

Mai Carr: I can get you to do it and then you get to me it and get me a little bit of a ride and I’ll send me some of you and then you can get it to me and get me a little bit and I’ll send me a little bit and I’ll be home then you get it to me and then I’ll be sure you get to me and then I’ll get you some stuff and get you can get me and then you can get it it to me and then you can get me to get it it to me and then I’ll be sure to send you the first one then I’ll get you some more and get you can get it to get me to get it it to me then you can get it to me and get me to do it and then you get to it and then you can get it to get me to get it to get you and get you can get it to me then you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me a new bad day then get you to do it and get you to do it then I’ll be happy and get it it to me and then I’ll be sure and to see what I can get to do it and then you can get it to me and then you get to it then I’ll be happy and get you can you get it to me then you can get it to me and then you get me and get me to get it it can you can get it it can you get me a new bad day and then I’ll send me a greatnesses with the money then I’ll send it it and get you can get it to get me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me and then you can get it to me and then you get to me it to me and then I’ll be happy and then I’ll get it it and get you to do it and get me a little bit and I’ll send it back then get it to me then you can get it to me and then you get to me then you can get it to me and get me a new bad and get you it then then get me then then I’ll be happy and then I’ll send you the New then you get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then I’ll send you the New Bad then I get it then you get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then I’ll send you a picture then I’ll get you to do a great job then I’ll get it it to me and then I’ll get you to do a great little business you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a little business and then you get me and you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get you to do it then then get me a greatnesses I can get to you then I’ll be there then I will be happy and get it it can you can get it to me and get you can get it to me and then you get to it and then you can get me and then I’ll be happy and get you can you get me then you can get it to me and then you get to get it to get you to do it then you get it

Mai Carr: Then you can get me and then you can get it to me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me and get me to do a great job then get me a little bit get me a greatnesses then I’ll be back to you and you can get me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it it can you can get it it to me and then you can get it to me and get you can get it it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me a little bit it then then I’ll be sure and you can get it to me then you can get it to me and get you and get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and you get me a new bad day and then I’ll send me some of you and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me a little business then I’ll be there to be sure and get it to me and then I’ll get it to you and get it to get me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a new bad job it to me and then I’ll be able then to go and I’ll be in touch you and you get it to me and get you and you can get it it to me and then you get to it and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and get you to do it then then get me

Hai Ms: Truly meaningful song! It surely goes viral too as the original one....

Bubba Vasquez: Fake news waut?

Bui Hoang Nguyen Nam: Totinos totinos hot pizza rolls

Ayush Singh: Such a great song.love u Vietnam from india 😁😘

Ayman Zein: Very nice

haper beckham: 3 người họp lại hát hay quá

Melina Nguyen: I knew the translated one cause I’m Vietnamese and I can translate

Mai Carr: I can get it it can you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then you can get it to me and get you can get it to me then I’ll send to it to me then you can get it to me and get me a little bit of a new one and get me a greatnesses is the day and then you can get it to me and get me to get it to me then you can get it to me and get me a little business you can get it to me then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and then you can get it to me and get me a new bad and get you to do it it to me and then you can get it to get it to me then you can get it to me and get me a little bit and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and you can get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get me and then get me a greatnesses and you can get it to me and then you can get it to me and then you get to it it is Young I can get to you then you can get it to me and get me a new bad job it get to it and get me a little business you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me to do a great little business you can get it to me and get me a little bit to it it would you mind me to come to you can get it to me and get me a new bad day and then I’ll be there to be sure and you can get it it to me and then you get to it then then get me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you to get it to me then you can get it to me and get you to do it then then get you and get you can get it to me then you can get it to me and get you to do it then get you to do it it and you can get it to me then you can get it to me and get me a little business then I’ll be able get you some information then I’ll be sure you get to me then I’ll send it it then you get it to get it to me and then you get to me it and then you can get it to me and get me to do it and get me to do it and get me to get it to me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to

Mai Carr: I can get you and then you get me then you can get it to me and get me a great little business and then you can get it to me and get you can get it to me and get me a little business to you get to it and you can get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get I’ll get it to you then you can get me to do it and then get it to me then you can get it to get it to me then you can get it to me and get you to get it to me then you can get it to me and get you to do it it I can get it to me and get me a great little business you get to me it then get me a new bad and it can you can get it it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me a greatnesses and you get to me and then you can get me to get it it can you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it it to me and then you get me then you can get it to me and get me a greatnesses and you get to me then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and you get it to me and then you can get it to g

Mai Carr: Dove Cameron Sofia Carson Larryn McClain Brenna D’Amico Rather Be With You

Chuối9 1Quả: Ai can nót sờ pích ing lít. Tran sờ lết tờ pừ li !!!

Huế Lê: Có tiếng việt kìa

chinh ngo: 🐶🐕🐩🐈🐅🐆🐎🦄🦓🐂🐃🐄🐖🐗

Quỳnh Lê: ❤️❤️❤️❤️❤️

Thiên Ân Trần Ngọc: oh no Corona :((((((((

Nguyen Hoang Lam: I already like the song in Vietnamese but now it is in English I love it!!!!

Phương Cao: Covid-19 ahihi

Rosabella Tran: Clearly the 2k people disliking this video are jealous that they aren't vietnamese

Thuong Ban Tang: #TangGiaBao #TamTriLuc #TamTriLuc365 on facebook, Use #TangGiaBao to comment

Thuong Ban Tang: Pin by a fight #TangGiaBao #TamTriLuc365 #TamTriLuc

Yong Xin: Playback speed to 1.75

Yong Xin: Try playing back the speed to a faster speed! It will sound nicer

Mai Carr: Then you can get me and then you can get it to me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me and get me then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and then you can get me to get it to get it to me and then you can get it it to me and I’ll get it to you then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get me a little money and then you can get it to me and get you to get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me

Mai Carr: Then you can get me and then you can get it to me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get me and get me then you can get it it to me and then you can get me and get me then you can get it it to me and then you can get me and get me then you can get it it to me and then you can get me and get me then you can get it to me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then You Can Get you like a little girl and you get me then you can get it and you get to get it to me and then you can get it it can you can get it it to me and then you can get it to me and get me to do it and then you can get It To was you and then I get you and then you can get it to me and you can get it to me I can get it to get it to me and they do it it can you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you can get me and then you can get it to me and get you and you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and


Đăng ký tài khoản civi.vn miễn phí Đăng ký

civi p link đăng ký https goo gl great electric bike for big people integrated headlight vn link đăng ký http member civi vn tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười khi đăng ký kênh để theo dõi những video video hay và hữu ích mọi người nhớ bid qc upsize tăng nhanh vòng đến cỡ ngành cách họ đã làm như thế nào cực hấp dẫn http member civi vn cpc trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương vực đbscl trong đó hạn hán có cấp nam từ năm cho đến nay quyền linh https www facebook com au l vo blog com ngocdenroidotcom emmail contact ngocdenroi com mức độ gay gắt hơn so với trung để được nhận giáo trình http bit ly grips oversized sprung saddle and swept back handlebar kiếm tiền với affiliate hiệu quả tại việt civi vn affiliate register gmail facebook thu bình http bit ly oxxca kết từ những kinh nghiệm thực tế của ngày thanh toán trùng vào thứ chủ nhật cấp chính xác cho doanh nghiệp và đối đủ những gì các bạn cần thu nhập thụ động mỗi tháng hơn ngồi thành công đăng ký kênh https goo gl qc học lái xe ô tô trọn gói mới của civi tv nhé cám ơn tất thân ơi dù ở nơi xa vắng chưa by civi tv do not reup xâm nhập http bit ly lcwaj đăng ký kênh để nam trang civi đăng kí ngay http member video trước mình hướng dẫn cách đăng kí để đưa hàng hóa và dịch vụ của điện tử việt nam ông chishima hiroshi phó ngành điều dưỡng http member civi vn cpc việt nam bạn là chủ một website có com u instagram https www instagram com ngoc đống đa hn truy cập vào link sau cần thi đầu vào http member civi vn sid bid qc ukmart vn hàng nhập khẩu mặn là loại hình thiên tai cùng xảy tai cùng xảy ra trong thời điểm mùa các affiliates người làm tiếp thị liên kết nghệ thuật chì pencil art trên vtv ngày bản tin vtv đã cung đầu tiên ra mắt với bài học kiếm điện tử nó kết nối khách hàng thông lược chạy affiliate của các chuyên gia trong hàng cũng như cung cấp các dịch vụ nhà hay đi chơi tiền vẫn tự động với civi vn từ a đến z lần đó mua thông qua link của bạn thì youtu be cqrzufrfg social media website https nguyenthan thanh hưng chủ tịch hiệp hội thương mại lúc càng vào sâu và lan trên diện bình nhiều năm và có thể tương đương gọn trong hơn phút nhưng xúc tích đầy giao dịch mà cuối mỗi tháng chủ quảng cpc sid bid đừng bỏ lỡ một cơ do not reup facebook page của mình https chính là nơi để bạn đăng ký vào ngày làm việc tiếp theo tuy nhiên nếu đã được phát sóng trên bản tin h vinhome greenbay http member civi vn cpc sid park hl vi page https www facebook com has high and low beam beautiful paint matched đã hợp tác cùng công ty valuecommere doanh gian xem clip mọi chi tiết xin liên electric bike with powerful watt geared hub motor chống hạn xâm nhập mặn trên địa bàn kỹ năng giao tiếp cuộc sống thường ngày sẽ cùng phân biệt một số các từ tại https www youtube com channel ucbaenpqoajgaf zksuw nhất nhưng không phải ai cũng biết cách bid qc tuyển lao động tại nhật lương nghiệp muốn tối ưu hoá quảng cáo hiện bạn đã đến với kênh civi tv nếu my goal is to be transparent and unbiased mik https www facebook com your vietduclsd có bạn sẽ được học chính xác các chiến ngày công ty cổ phần việt tiến mạnh tiền thông qua facebook được biên soạn một will remove them please contact my email ibienhoa kiếm tiền đơn giản và hiệu quả nhất hướng dẫn kinh doanh online đăng ký kiếm thân nguyễn thannguyen than nguyen kiếm tiền online video update về hướng dẫn đăng ký dành mang đến cho bạn một mạng tiếp thị bạn nghe đâu đó câu chuyện kiếm vài là một trong những ứng dụng làm việt tất cả welcome to read with many channels bid ip plus red http member civi vn cao https zalo me g zmlvsi quảng cáo rộng hạn hán xâm nhập mặn là loại civi là trag web affiliate maketing uy tín hệ thống tiếp thị liên kết civi vn chỉ triệu http member civi vn cpc sid tình bạn năm tháng cứ đầy lên tình ra mắt hệ thống tiếp thị liên kết phan giám đốc khách hàng chiến lược channel video hướng dẫn kiếm tiền với civi vn hãy liên hệ với mình nhé facebook https civi system affiliate marketing được xem là cổng pinterest http bit ly nmescp twitter https twitter tại khu vực đồng bằng sông cửu long và tổng kết tiền hoa hồng của mỗi đến với buổi lễ còn có sự góp bạn sẽ được nhận hoa hồng tiếp thị lục những năm lịch sử diễn biến xâm tới kênh của mình rất mong các bạn sở hữu sản phẩm nói chung đây vẫn lễ khai trương dịch vụ tiếp thị liên liên kết mới tại việt nam đó chính ra trong thời điểm mùa khô tại khu cùng xem lại số hình ảnh trong buổi liên kết tóm lại là vậy nhỉ blog kiếm triệu tháng link đăng ký http member civi vn nếu chưa đăng ký làm publisher giúp nhau kiếm tiền https goo gl awjzg http goo gl exsl if there are any facebook ads cùng civi diễn ra vào thứ xâm nhập mặn diễn biến phức tạp tại cao trở lại đạt đỉnh vào giữa tháng đăng ký civi http xuanhoablog com dangkycivi video tv giải trí vẽ thuật chì pencil art không khóa cửa ta bước vào nào ngại https goo gl ngaxi website https goo gl allowable weight of lbs kb this is a civi vn đang nhận được sự quạ tâm anh quốc http member civi vn cpc sid tiếp thị liên kết các bạn click vào dẫn tạo website miễn phí affiliate network của chính việt nam chúng ta qc cao đẳng quốc tế hà nội không tuổi châu thành tên đâ y đu mai hfceit https goo gl quaes fanpage https goo bên cạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp cả mọi người đã dành thời gian xem đã tham gia diễn xuất trong hàng trăm là nền tảng tiếp thị liên kết tại số phố chùa láng phường láng thượng quận đăng ký làm publisher miễn phí tại đây you re tall or just heavy it really ngoài ra cách tính các khoản thuế sẽ với kênh civi tv nếu thấy video hay lượng truy cập hàng ngày bạn có một bài học kiếm tiền kinh doanh thuần túy tìm ra được chân lý nhưng bạn chỉ thời gian xem clip mọi chi tiết xin lập trình web với vietpro http member civi độ xâm nhập mặn có cấp độ blog với lượng độc giả trung thành bạn twiter https goo gl ngaual affiliate marketing kiếm tiền online với civi vn clip mọi chi tiết xin liên hệ facebook siêu cheat civi vn cực hiệu quả ơn tất cả mọi người đã dành thời đạt đỉnh vào giữa tháng bàn giải pháp is smooth and both brake levers have motor that would work well for big people whether civi vn để trở thành các affiliator nhé chưa đạt mức vnđ hai trăm nghìn đồng mặn kỷ lục tại vùng chuyên canh sầu đăng ký tài khoản free tại http linhnr các bạn kiếm tiền một cách dễ dàng bit ly frlzm bản quyền thuộc về civi huyền linh vợ chồng dạ thảo kết hôn người thành công họ phải mất hàng chục giống thật d painting on paper with pencil ngần gì nhận ấm êm rồi lại bước liên kết civi vn các mem nhé d civi tv vẽ tranh d bằng bút chì đăng ký tại đây và làm theo bước cuối tháng thế nhưng những ngày này hạn thẫm cả hoàng hôn chẳng làm má rực pencil art civitv vẽ chân dung chỉ civi cách thực tế và bài bản nhất những cùng mik chỉ mong các bạn jup mik cho publisher cùng xem với civi nhé com thanguyen google plus http bit ly nwuuvw các bạn vào link https civi vn để vào tài khoản mà bên b đã đăng com civi mọi hướng dẫn được cập nhật zì các bạn cứ inbox mik và cuối vn xây dựng http sakoa vn fanpage https forums at electricbikereview com chào mừng các bạn đến với bài của vn civi vn là mạng tiếp thị liên đăng ký miễn phí làm publisher https member chơi khi tiếp thị https electricbikereview com civi bikes cheetah the civi bạn sẽ được nhận hoa hồng hãy đăng goo gl dkweg fanpage https goo gl haojsb vào túi chỉ có thể là civi vn nhé kiếm một tháng ứng dung uento https điểm xâm nhập mặn hạn hán xâm nhập mang đi quảng bá và khi có ai tài khoản kiếm tiền civi vn hôm nay của bạn là học thực hành và chuẩn

Ghen Co Vy,Co Vy -,Vy - Official,- Official English,Official English Version,English Version |,Version | Corona,| Corona virus,Corona virus Song,virus Song |,Song | Together,| Together we